Onduidelijke voorwaarden zorgden voor grote problemen

De afgelopen tien jaar is er veel gezegd en geschreven over de houding van de banken tegenover de klanten en de ondernemers die leningen afgesloten hebben. Veel mensen zagen de aanvragen geweigerd worden zonder een duidelijke reden en andere mensen kregen een contract voorgelegd met onduidelijke voorwaarden. Het beste voorbeeld waren de overeenkomsten met de renteswaps, die ervoor gezorgd hebben dat veel ondernemers de deuren hebben moeten sluiten, zonder dat zij exact begrijpen wat er gebeurd is. Er zijn tegenwoordig maatregelen getroffen, maar het schaadt niet om hier de nadruk nog eens op te leggen. Onduidelijke voorwaarden en halve afspraken zijn dingen die je niet mag accepteren bij het afsluiten van een lening of een krediet, want deze zorgen altijd voor problemen.

Zorg voor duidelijkheid

Mensen bij banken en kredietverstrekkers hebben zorgplicht, maar kunnen alsnog prachtig praten om bepaalde producten te verkopen. Hierbij gaat er vaak iets verkeerd. Zonder direct te wijzen op opzet gaan deze mensen er vaak vanuit dat er bepaalde kennis bij de klant aanwezig is, terwijl dit niet direct logisch of aannemelijk is. Het gevolg is dat een klant eerder akkoord geeft omdat deze geen ‘domme vragen’ wil stellen. In veel van de gevallen komt er ook een kort antwoord bij een vraag, maar neem hier geen genoegen mee. Zorg dat je altijd precies weet wat de opties en mogelijkheden zijn voordat je een handtekening zet.

Het verleden leert ons namelijk dat de meeste mensen in de problemen komen omdat zij een overeenkomst hebben gesloten terwijl zij niet goed op de hoogte waren van de voorwaarden, of deze simpelweg niet begrepen hebben. Houd er altijd rekening mee dat niet iedereen in het belang van de consument denkt en dat niet iedereen het zo goed met jou voor heeft als zij willen doen lijken. Dit is nu bijzonder actueel omdat gebleken is dat bedrijven bepaalde producten aansmeren aan klanten, terwijl deze dit vaak niet eens bewust meekrijgen. Dit kan ook gebeuren bij leningen en kredieten en daarom is het wel zo verstandig om gewoon goed op te blijven letten bij het gesprek, het informeren en bij het ondertekenen van de overeenkomsten. Neem altijd de tijd die je zelf nodig hebt en laat je zeker niet in een hoekje drukken, want dan heb je vrij weinig om tegen de bank of kredietverstrekker in te brengen. Wanneer je handtekening staat, gelden de voorwaarden!