Verborgen leningen moeten beter aangepakt worden

Leningen en kredieten blijven altijd een gewild onderwerp voor veel mensen. Er zijn voordelen aan verbonden, maar er zijn ook bepaalde nadelen die ervoor zorgen dat er bepaalde valkuilen zijn voor de mensen die een verkeerde berekening maken of een foutje. Wat opvallend is, is dat hier vooral gesproken wordt over de mensen die een lening of een krediet afgesloten hebben, terwijl dit doorgaans niet de grootste groep is die in de problemen komt. Het zijn de mensen die verborgen leningen hebben die vaak in de problemen komen tijdens het lenen van geld, meestal ook omdat zij niet bewust een overeenkomst aangegaan zijn en pas later merken dat zij een schuld hebben die afgelost moet worden.

Wat zijn verborgen leningen?

Verborgen leningen zijn alle schulden die een consument aangaat zonder dat hier bewust gesproken wordt over een lening of een krediet. Je kunt denken aan de bekende mobiele telefoon die gratis zou zijn bij aanschaf van een abonnement, terwijl dit gewoon verrekend wordt over de komende facturen die gestuurd worden. Of het aankopen van een keuken zonder dat deze direct betaald moet worden. Een ander voorbeeld is roodstaan bij de bank. Ook dit is een vorm van lenen, want er is geld gebruikt dat je nooit in bezit gehad hebt. Al deze verborgen leningen vormen een groot gevaar voor de consument, want de mensen met deze schulden komen veel vaker in de problemen dan mensen die bewust een lening of een krediet aangegaan zijn.

Dat heeft ermee te maken dat je een lening of een krediet bewust afsluit en ook zelf weet dat je hiermee in zee gaat. Je hebt de berekeningen gemaakt, je hebt de mogelijkheden overwogen en je weet wat de mogelijkheden zijn. Wanneer je per ongeluk of onbewust een lening of krediet aangegaan bent, dan heb je niet eerst de mogelijkheden overwogen en dan ben je vaak ook niet bezig met de manier waarop het gemakkelijk en snel terugbetaald kan worden. Deze schulden zou je eigenlijk moeten vermijden en het is verstandig om eens goed te kijken naar alle schulden die je opgebouwd hebt en welke mogelijkheden je hebt om de verborgen schulden zo snel mogelijk terug te brengen naar 0.

Hoe ontstaan de betalingsachterstanden?

Wanneer het over het aantal leningen gaat dat dagelijks afgesloten wordt, zijn er veel mensen die wijzen op de mensen met de betalingsachterstanden. Tienduizenden mensen hebben geen idee hoe zij de schulden af moeten betalen en hebben regelingen moeten treffen met de schuldeisers om mogelijkheden te vinden om niet direct zonder huis te komen zitten. De vraag is in hoeverre deze tweede ontwikkelingen met elkaar in lijn staan. Hoewel deze twee vaak samen genoemd worden, hebben zij namelijk veel minder met elkaar te maken dan gedacht.

Betalingsachterstanden op de afbetalingen

Allereerst is het goed om op te merken dat de mensen met betalingsachterstanden niet allemaal een lening of een krediet hebben. Het gaat hier namelijk gewoon om mensen die een rekening niet hebben kunnen betalen. Dat kan een rekening voor telefonie, stroom of een ander abonnement zijn. Het kan ook te maken hebben met een hypotheek of de betaling van de huur. De opmerking dat de betalingsachterstanden gerelateerd zijn aan het aantal leningen raakt dus kant noch wal.

Betekent dit dat de mensen met leningen en kredieten niet een betalingsachterstand hebben? Dat is helaas niet het geval. Ondanks het feit dat de banken en kredietverstrekkers de gegevens goed controleren, zijn er mensen die door een lening of een krediet in de problemen kunnen komen. Vaak heeft dit te maken met een verandering op het persoonlijk gebied. Dat kan een scheiding zijn, maar ook het verliezen van het inkomen door ziekte of ontslag. Kleine veranderingen kunnen ervoor zorgen dat de betalingen niet meer gedaan kunnen worden.

Mensen die schulden hebben en deze niet kunnen betalen, dat zijn de mensen die niet in aanmerking mogen komen voor een lening of een krediet. Deze mensen worden doorgaans geweigerd door de kredietverstrekkers en banken omdat de betalingsachterstanden direct te zien zijn wanneer de gegevens van de aanvrager nagetrokken worden. Dat het aantal mensen met stapelende schulden stijgt door het vergemakkelijken van de leningen en kredieten is dus geen volledige waarheid. Vaak heeft het te maken met externe factoren die zo uiteenlopend zijn dat er geen makkelijke uitspraken over gedaan kunnen worden. Deze mensen kunnen vaak terecht bij de eigen gemeente om daar hulp in te schakelen, waarna meestal schuldsanering zal volgen om de zaken weer op orde te krijgen. Hier komt meestal ook een adviseur bij kijken om ervoor te zorgen dat de problemen niet net zo hard in de toekomst terug zullen komen, zoals vroeger meer dan eens het geval was.

Bijna 10% vergeet schulden terug te betalen

Uit onderzoek is gebleken dat ruim 8,1% van de mensen die een lening afsluit onder vrienden of familie op een bepaald moment vergeten is om de schuld terug te betalen. Dit komt vaker voor bij de mensen die thuiswonende kinderen hebben, in deze groep ligt het percentage rond de 15%. Het lenen van familie en vrienden wordt vaak afgeraden omdat dit kan leiden tot vervelende situaties in de privésfeer, maar dat zoveel mensen met regelmaat vergeten om de schulden terug te betalen, dat is zeker nog een extra reden om extra duidelijkheid te willen hebben.

Duidelijkheid is noodzakelijk

Wanneer je het niet voor elkaar kunt krijgen om een lening rond te krijgen bij de bank of een kredietverstrekker, dan kun je bij vrienden en familie langsgaan. Doe dit uitsluitend wanneer het om een uitgave gaat waar je echt niet omheen kunt. Een nieuwe spelcomputer of een vakantie kunnen namelijk nog best even wachten, zodat je nog wat geld op kunt sparen. Is het echter acuut en niet te vermijden, zorg er dan op z’n minst voor dat je een contract opstelt, waarin de voorwaarden duidelijk gemaakt worden en de aflossingen en rente besproken worden. Stel ook een regel op rond het vergeten van de betalingen. Wanneer op papier staat dat de kredietverstrekker de leningnemer op kan bellen als herinnering, dan zorgt dit ervoor dat er in ieder geval geen irritaties achteraf zijn. De afspraken zijn immers al van tevoren gemaakt. Zorg er ook altijd voor dat de lening tussen deze twee personen blijft. Het hoeft niet altijd aan de grote klok te hangen.

Is het echt effectief?

Een laatste vraag die je jezelf moet stellen voordat je geld gaat lenen van vrienden of familie, is de vraag of het wel echt effectief en zinnig is. Is het een eenmalig bedrag dat je gewoon even mist, maar heb je voor de rest alles op orde? Dan kan een lening je zeker weer op weg helpen. Maar wanneer er grotere schulden zijn en je komt er met een lening wel uit, maar je ziet de volgende problemen alweer komen over een maand, dan is het handiger om op zoek te gaan naar een echte oplossing. Elke maand geld lenen is namelijk helemaal geen uitkomst.

Lagere maandlasten vanaf vandaag

Veel mensen zijn op zoek naar manieren om handig te kunnen besparen. Dat heeft niet altijd te maken met een krapper budget, in veel gevallen is het gewoon interessant om te kijken wat er gebeurt wanneer je eens scherp gaat kijken naar je uitgaven. Een telefoonabonnement kan al snel goedkoper geregeld worden, en heb je echt het uitgebreide televisiepakket nodig, of kun je ook gewoon een pakket minder nemen waarmee je maandelijks geld kunt besparen? Hoe je het ook wendt of keert, het kan vaak goedkoper en die besparingen zijn handig, je bouwt er namelijk een leuke buffer mee op en je betaalt niet onnodig te veel geld voor dingen die helemaal niet zo duur hoeven te zijn.

Dat geldt ook voor leningen en kredieten. Er zijn mensen die het idee hebben dat de rentes en voorwaarden overal ongeveer gelijk zullen zijn, maar dat is in de meeste gevallen helemaal niet waar. Leningen en kredieten kunnen al snel vele malen goedkoper uitvallen door eens te kijken naar andere aanbieders. Ben je bang voor een eventuele boete? Die wordt meestal alleen gerekend bij het oversluiten van een hypotheek. Heb je een persoonlijke lening, dan kan er ook een boete gerekend worden bij het oversluiten, maar deze mag maximaal 1% bedragen en daarmee valt de boete vaak sterk mee.

Boetevrij oversluiten

In alle andere gevallen wordt er meestal geen boete gerekend. Dat betekent dat je gewoon direct over kunt stappen wanneer je dat zou willen en dat schept mogelijkheden. Je kunt de maandlasten namelijk verlagen door een aanbieder te kiezen met een lagere rente. Wat je ook kunt doen, is een andere aanpak gebruiken. Wanneer je geen moeite hebt met de maandelijkse betalingen, maar je kunt wel flink besparen op de maandlasten door over te stappen, dan kun je overwegen om een kortere looptijd te kiezen. De besparing verreken je dan door naar de aflossingen zodat je de lening of het krediet vele malen sneller af kunt lossen.

Sta je regelmatig rood en heb je een lening of krediet afgesloten die je over kunt sluiten, dan is het verstandig om even iets meer geld te vragen bij de nieuwe kredietverstrekker. Vaak is de rente wat lager wanneer je een hoger bedrag aanvraagt en op die manier hoef je niet meer ontzettend veel rente te betalen over het roodstaan, want dat is de duurste manier van geld lenen die op dit moment bestaat.

Aantal leningen zal blijven stijgen

Volgens de meeste experts zal het aantal leningen de aankomende tijd alleen maar blijven stijgen. Zij baseren deze voorspelling op het aantal leningen dat er de afgelopen maanden bijgekomen is en de relatieve eenvoud waarmee leningen tegenwoordig afgesloten kunnen worden. Dit zal zorgen voor een blijvende toename in het aantal leningen, waarbij ook vooral gekeken zal worden naar de duurzaamheid van de leningen. Hiermee wordt bedoeld dat er extra gelet zal worden op de mogelijkheid tot terugbetalen zodat de leners niet in de problemen zullen komen op de korte of lange termijn.

Hoe werkt dit precies?

Waarom zou het aantal leningen nou precies blijven stijgen? Eigenlijk is het redelijk simpel. Er zijn steeds meer mensen die leningen aanvragen omdat zij niet de middelen hebben om de doelen te bereiken die zij gesteld hebben. Zij zien echter goed in dat er tegenwoordig veel mogelijkheden zijn om geld aan te trekken en maken daar gebruik van. Aangezien zij steeds meer weten van leningen en de mogelijkheden, zijn deze mensen ook nog eens beter voorbereid, wat de kans vergroot op een acceptatie na aanvraag. Daar komt nog eens bij dat veel verstrekkers van geld de voorwaarden versimpeld hebben. Er zijn meer mensen die op die manier een lening af kunnen sluiten en er zijn steeds meer mensen die precies weten wat zij moeten doen om de lening te kunnen krijgen.

Er is echter nog een mechanisme dat meewerkt aan de stijging van het aantal leningen. Er zijn namelijk steeds meer verborgen leningen. Hierbij gaat het om mensen die een aankoop hebben gedaan met uitstel van betaling, of mensen die bijvoorbeeld een telefoon bij een abonnement gekregen hebben, of die een creditcard gebruiken om betalingen te doen. Dit zijn in feite ook gewoon leningen, alleen worden deze niet zo genoemd. Zij worden echter wel meegerekend tegenwoordig bij het aantal leningen dat openstaat en dit zal ervoor zorgen dat de cijfers zeker nog een stuk hoger zullen worden.

Is dit een probleem?

Er wordt gewaarschuwd voor het stijgende aantal leningen, maar erg terecht is dat niet direct. Zolang er geen mensen zijn die hierbij steeds hogere betalingsachterstanden hebben, en alle mensen in staat blijven om de schulden af te blijven betalen, is er namelijk niets aan de hand. De vraag is echter hoe groot die kans is, de tijd zal het ons leren.

Zekerheid is de beste manier

Op dit moment zijn er steeds meer mensen die een lening of een krediet open hebben staan. Het is namelijk normaal geworden om een lening te hebben en er zijn dan ook meer mensen met schulden dan dat er mensen zonder schulden zijn. Hoewel het bijzonder gewoon geworden is, wil dit niet zeggen dat het ook allemaal vlekkeloos verloopt. In veel van de gevallen worden aannames gedaan die niet terecht zijn en dit kan alsnog problemen opleveren terwijl dat niet nodig is. Daarom is het beter om voor zekerheid te gaan. Weet je iets niet zeker of twijfel je ergens aan, zorg dan dat je dit eerst te weten komt en op papier hebt staan voordat je een overeenkomst sluit.

Zekerheid versus onzekerheid

Het afsluiten van een lening is geen kleine stap. Het is een verplichting die de aankomende maanden of jaren mee zal lopen op de achtergrond en waar veel verplichtingen bij komen kijken. Het geld moet op tijd betaald worden en het geld moet er ook elke keer zijn. Wanneer dit niet het geval is, dan ontstaat er een probleem en dit kan bijzonder grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om precies te weten hoe de vork in de steel zit. Hoe is de lening opgebouwd, wat doet de rente en wat zijn de bedragen die per periode betaald moeten worden? Mag er vervroegd afgelost worden? Wat gebeurt er op het moment dat een betaling te laat gedaan wordt?

Het zijn geen bizarre vragen om aan een kredietverstrekker te stellen en vaak zal de verstrekker van het geld graag antwoord geven op de vragen. Het betekent namelijk alleen maar dat jij je wel verdiept hebt in de haken en ogen en dat je jouw huiswerk gedaan hebt voordat je een lening of een krediet aan komt vragen. Deze voorbereidingen zorgen ervoor dat je veel meer kennis hebt van de lening die je zelf hebt lopen, waardoor je per definitie veel minder stress zal hebben en ook op elk moment weet wat er precies gebeurt en waarom. Wanneer je op deze manier met leningen en kredieten omgaat, weet je zeker dat je in de toekomst geen problemen zal krijgen en dat je goed voorbereid aan de slag bent gegaan met de projecten waar je het geld voor nodig had. En dat is een lekker idee.

Is jouw lening niet te duur?

Op het moment dat je een lening of een krediet afsluit, dan wordt er gekeken naar jouw situatie. Wat is jouw inkomen, hoe zeker ben je van jouw baan, heb je een partner met een eigen inkomen, heb je een eigen huis en wat zijn jouw vaste lasten per maand? Al deze vragen spelen een grote rol van betekenis bij het opstellen van de voorwaarden en de rente die in het contract genoemd wordt. Niet alle consumenten krijgen dezelfde rente aangeboden, per geval wordt gekeken naar het risico. Dat kan betekenen dat jouw lening te duur geworden is wanneer je al een langere tijd onderweg bent en dat kun je zeker meenemen tijdens een gesprek met de bank.

Opnieuw onderhandelen

Leningen en kredieten met een langere looptijd hebben vaak een clausule in het contract waarin een periode genoemd staat voor heronderhandelingen. De banken deden dit aanvankelijk graag zodat ze mensen in de gaten konden houden, maar tegenwoordig werkt het in beide richtingen. Je kunt een afspraak bij de bank maken om eens om de tafel te gaan zitten. Wat zijn de mogelijkheden? Kan er meer geleend worden, kan er versneld afgelost worden en hoe zit het met de rente? In bijzondere gevallen is het zelfs mogelijk om lopende schulden op de hypotheek te verrekenen. In dat geval moet het geld vaak wel gebruikt zijn om aanpassingen te doen aan het huis, of de persoonlijke situatie moet sterk verbeterd zijn waardoor de bank hier een akkoord voor kan geven.

Wat belangrijk is, is om altijd scherp te blijven. Heb je een langer lopende lening en ben je van baan veranderd, omdat je veel meer geld kon verdienen, dan betekent dit dat jouw lening bijkans te duur is. Zeker voor mensen met meerdere leningen en kredieten geldt dit sterk. Het is dan zeker verstandig om eens te kijken naar de mogelijkheden rond het oversluiten van de leningen naar een aanbieder. Wanneer deze ook inzicht kan krijgen in jouw verbeterde situatie, betekent dit vaak direct al een lagere rente en meer mogelijkheden die het in de toekomst makkelijker kunnen maken.

Dit geldt niet alleen voor leningen en kredieten. Ook bij verzekeringen geldt dit bijzonder sterk. Het is altijd verstandig om bestaande contracten en overeenkomsten eens per jaar onder de loep te leggen om te zien of het ook goedkoper kan. Dit kan zomaar honderden euro’s op jaarbasis schelen

Auto financieren met een lening

Voor veel mensen is een auto een noodzakelijk bezit. Zij hebben de auto nodig om boodschappen te kunnen doen en gaan er dagelijks mee naar het werk. Op het moment dat de huidige auto niet meer aan de eisen voldoet, of helemaal niet meer wil lopen, dan kan het tijd zijn voor een nieuwe auto. Maar wat kun je doen wanneer je geen geld hebt voor een nieuwe auto, en het inruilen van je huidige auto levert niets op? Dan is het tijd om te kijken naar één van de drie oplossingen die hiervoor aanwezig zijn.

Lease

De eerste optie is een auto aanschaffen via lease. Dat kan een handige optie zijn, maar hier moet bij gezegd worden dat het tegenwoordig niet meer zo makkelijk is om een auto te leasen. Er zijn veel verschillende vormen en veel voorwaarden. Het meest ideaal is een vorm waarbij je de auto dagelijks kunt gebruiken en waarbij onderhoud en wegenbelasting betaald wordt door de leasemaatschappij. Helaas is dat vaak ook de duurste vorm en dat zorgt voor hoge maandlasten, die pas eindigen wanneer je de auto van de hand doet.

Doorlopend krediet

Wanneer je niet genoeg geld hebt, kun je geld aantrekken van buitenaf. Een doorlopend krediet is een manier die niet vaak gebruikt wordt bij aanschaf van een auto, maar echt onverstandig is het niet om hiervoor te kiezen. Je kunt het geld in één keer gebruiken en je betaalt rente over de openstaande schuld. Tussentijds kun je gewoon aflossen om de schuld lager te maken, en daarmee ook de rente. Krijg je echter ineens een rekening die je niet kunt betalen, dan kun je het afgeloste deel van het krediet gebruiken om zo toch de betalingen te doen voor de wegenbelasting, of de benzine voor de auto bijvoorbeeld. Zo weet je zeker dat je een auto kunt aanschaffen en tegelijkertijd niet in de problemen zal komen.

Een lening

Je kunt het geld natuurlijk ook lenen door een persoonlijke lening of andere lening aan te schaffen. Je koopt dan de auto in één keer en betaalt vervolgens de lening in termijnen af. Ook hierbij betaal je rente over de totale openstaande schuld. De maandlasten worden dus steeds lager, en het voordeel is dat de auto vaak langer meegaat dan de lening, waardoor je op een gegeven moment van de lening af bent, en de auto nog wel in bezit hebt. Zo weet je zeker dat je altijd vooruit kunt!

Strengere regels voor het lenen van geld

Al lange tijd wordt erop gewezen dat de slechte leningen hebben gezorgd voor de economische crisis van 2008. Daarbij was vooral het verlies van het overzicht een probleem. De banken boden leningen en hypotheken aan als een pakket, waarbij op een gegeven moment het overzicht verloren gegaan is. Het was niet meer duidelijk welke mensen een risico vormden en welke mensen de hypotheken zonder enig probleem af konden lossen. Toen de bel uit elkaar knapte, bleek dat er enorme problemen waren op veel fronten. De Europese Unie wil dit voorkomen en onderwerpt de banken daarom aan strengere eisen. Hoe dit gecontroleerd gaat worden, is nog niet duidelijk. Dat de maatregelen op kortere termijn actief zullen worden, dat is een ding dat zeker is.

Waarom strengere regels?

Het aantal mensen dat in de problemen gekomen is tijdens de economische crisis, is bijzonder hoog. Er zijn nog steeds mensen die kampen met de gevolgen van de problemen die zij onderhand bijna 10 jaar geleden hadden en dat is een kwalijke zaak. De Europese Unie wil daarom proberen te voorkomen dat eenzelfde situatie zich nogmaals voor kan doen en daarom wordt er begonnen bij de bron. Dat zijn de banken, die teveel slechte leningen verstrekt hebben. In Nederland en België viel dit nog sterk mee, maar in landen als Amerika en Italië zorgde het voor enorme problemen en schulden die niet terugbetaald konden worden.

Wat wordt er concreet gedaan? Dat is een vraag die veel gesteld wordt, en eigenlijk zijn het vooral de handelingen achter de schermen die belangrijk zijn. Zo moeten de banken een hoger aantal leningen en hypotheken in eigen bezit houden. Waar dit eerst nog 5% was, gaat dit omhoog naar 10%, waardoor er iets meer zekerheid moet komen. Daarnaast wordt er gepleit voor meer toezicht aan de hand van strengere richtlijnen. Een laatste punt is dat er een database gemaakt moet worden met een overzicht van de aangeboden pakketten, zodat een betere controle mogelijk is. Voor de consument is dit overigens goed nieuws. Het zal de mogelijkheid klein maken dat je een hypotheek verkocht wordt die je niet terug kunt betalen en dat maakt de kans op problemen weer een stuk kleiner. De vraag is nu alleen nog of de Europese Unie het beperkt tot de banken, of dat er ook gekeken zal worden naar de andere aanbieders van geld en leningen.

Wat is oversluiten eigenlijk?

Op het moment dat de rentes omlaag gingen, waren veel mensen direct op zoek naar de mogelijkheden om hier profijt uit te trekken. We betalen niet graag teveel en wanneer we het voor elkaar kunnen krijgen om minder te betalen, dan voelt dit als een echte winst. Winsten die veel mensen lange tijd hebben laten liggen, want de mensen gingen pas laat op zoek naar mogelijkheden om leningen over te sluiten. Dit had vaak te maken met een gebrek aan kennis rond de mogelijkheden, want hoe werkt het oversluiten eigenlijk en kan het echt geld opleveren?

Oude leningen worden nieuw

Op het moment dat je een lening afsluit, dan ga je voor de beste rente en de beste voorwaarden van dat moment. Kijk je een jaar later, dan kunnen de rentes ineens veel lager uitvallen en blijk je teveel betaald te hebben. De oude leningen blijven staan zoals zij zijn en worden niet altijd omgezet naar nieuwe leningen, zeker niet wanneer er gekozen is voor een vast rentepercentage. Daarom is het goed om eens per jaar eens goed te kijken naar de bestaande overeenkomsten, zoals leningen en hypotheken. Sta je er nog altijd goed voor, of betaal je veel meer dan andere mensen doen met een soortgelijke lening?

Wanneer je teveel betaalt, kun je onderhandelen met de partij waar je het geld geleend hebt. Is het mogelijk om de lening te hernieuwen en hoeveel zou dit ongeveer gaan kosten? Wanneer je de prijs weet, weet je immers ook direct of het lonend kan zijn. Niet alle kredietverstrekkers gaan hier mee akkoord. Heb jij een partij die niet welwillend is om met je mee te werken, dan kun je kijken of een andere kredietverstrekker dit wel wil.

Vaak zijn het meerdere leningen die overgesloten kunnen worden naar één lening. Wanneer dit het geval is, wordt er vaak echt veel geld bespaard, maar hierbij moet veel gerekend en vergeleken worden. Het beste is om te kijken naar een kredietverstrekker die de lopende leningen zelf af zal betalen, zodat je direct alleen maar een nieuwe lening hebt met een lagere rente. Heb je meerdere leningen bij één kredietverstrekker ondergebracht, dan wordt het ook direct vele malen makkelijker om gewoon het overzicht zelf te bewaren. Je hebt dan nog maar één schuld waar je met regelmaat op aflost immers.